Menu

BMK201 Devre Teorisi

Duyuru sayfasındaki videoları izleyiniz.

DENEY GRUP LISTELERI

DENEY HAKKINDA AÇIKLAMA

Laboratuvar dersinden sorumlu olan öğrencilerin dikkatine!
Laboratuvar derslerine gelinirken mutlaka föylerin çıktıları her grupta en az bir adet olmalı. Derslere deney malzemeleri olmadan gelinmemelidir. Deney malzemelerinin temini için föylere bakılarak hangi malzemenin temin edileceği tespit edilerek satın alınmalıdır. Laboratuvara gelinirken deney öncesinde yapılacak çalışmalar mutlaka yapılmalı ve devreler simüle edilerek devrelerin ekran çıktıları alınmalıdır. Ders yoklaması esnasında bu deney öncesinde yapılması gereken çalışmaların yapılmaması durumunda öğrenci derse alınmayacaktır. Derse zamanında gelinmelidir. Derse zamanında gelmeyen öğrenci derse alınmayacaktır. Daha önce dersin laboratuvarına gelmiş öğrenciler laboratuvardan sorumlu değildir. Fakat devam zorunluluğu olan öğrencilerin de deneylerin simülasyonları dönem sonunda rapor olarak teslim edilmelidir. Her öğrenci kendi grubu içinde deneye devam edecektir. Gruplarının değişmesini isteyen öğrenciler grup halinde Arş. Gör. Abdullah Bilal AYGÜN’ün ofis çalışma saatleri içerisinde odasına grup olarak gelip 10/10/2022’ye kadar talepte bulunabilirler. Her grup için 1 föy yeterlidir. Föylerin kapak sayfalarında deney grubuna ait öğrenci bilgileri muhakkak olmalıdır. Föyler deney öncesi ve deney sonrası olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Deney öncesi föyler deneye gelirken getirilecek olup yoklama esnasında deneyi asiste eden hocanın masasına bırakılacaktır. Deney föyünün 2. kısmı ise deneyden sonraki çarşamba günü 10:00-17:00 arasında Arş. Gör. Abdullah Bilal AYGÜN’ün odasına elden teslim edilecektir. Belirtilen zamanların dışında aksi belirtilmedikçe kesinlikle föy kabul edilmeyecektir.
İlk deneye gelinmeden önce ana sayfa’da bulunan videolar mutlaka seyredilmelidir. Laboratuvar esnasında cihaz tanıtımı yapılmayacaktır.
Deney1 ve deney 2 aynı hafta, deney 3 ve deney 4 aynı hafta gerçekleştirilecek şekilde hazırlıklı gelinmelidir. Diğer deneyler ise hafta başına 1 tane yapılacak şekilde hazırlıklı gelinmelidir. Elektronik 2 dersinde her deney farklı haftada yapılacaktır. Deney listeleri ektedir.

KAYNAKLAR