Menu

BMM711 SAYISAL YONT ve MATLAB PROGRAMLAMA

Hazırlanacak Sunum şu maddeleri kapsamalıdır. 1- Tanım ve konu anlatımı 2- Amaç 3- Klasik Örnekler (Elle çözüm) (Biomedikal alanında Problem) 4- Matlab ile çözüm 5- Sonuç

KAYNAKLAR