Menu

BMM720 Matlab ile Sayısal Görüntü İşleme

ÖDEV ve PROJELER

Projeler için gerekli görüntüler: Şekil2.19(a) Şekil2.21(a)

Proje için Not:

Proje değerlendirmesini basitleştirmek için aşağıdaki formata uymak bu amacı gerçeklestirecektir.

  1. Kapak sayfası projenin ismini, dersin kodunu, öğrencinin ismini, son teslim tarihini, öğrencinin teslim ettiği tarihi ve yarım sayfayı aşmayacak şekilde bir özeti içermelidir.
  2. İkinci bölüm en fazla iki sayfadan oluşan teknik tartışmaya ayrılmalıdır. Bu kısım kullanılan teknikleri ve (varsa) gerçekleştirilen temel denklemleri açıklamalıdır.
  3. Daha sonra sonuçların tartışılması bölümü gelmelidir. Sonuçların tartışılması projenin amacı acısından elde edilen sonuçları içermeli ve üretilen görüntüleri referans olarak açıkça belirtmelidir.
  4. Sonuçlar bölümü projede üretilen tüm görüntüleri içerir. Önceki bölümlerde atıfta bulunabilmek için görüntüleri numaralandırınız.
  5. Ekler bölümü öğrencinin yazdığı tüm programları listeler. Diğer bir kaynaktan bilgi edinilmişse bilgi kaynağı belirtilmelidir.

Tüm rapor standart a4 kağıdı formatında olmalıdır. Rapor küçük bir kitapcık oluşturacak şekilde sol kenarından üç yerden zımbalanmalıdır.